• Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības;

• Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums;

• Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai;

• Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Klientu datu aizsardzības politika.

Personīgie dati ir informācija, kas Jūs identificē, t.i., Jūsu vārds, adrese, e-pasta vai pasta adrese. SIA "Ģertrūde 13" rūpējas, lai nodrošinātu Jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi aizsargāti, lai tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti/falsificēti, kā arī, lai aizsargātu tos pret manipulācijām un nesankcionētas pieejas vai izpaušanas.

SIA "Ģertūde 13" neievāc Jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad Jūs to pats atļaujat, t.i., veicot pasūtījumu vai parakstoties uz veikala jaunumu saņemšanu.

SIA "Ģertrūde 13" izmantos Jūsu personīgos datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. SIA "Ģertrūde 13 nepārdos informāciju trešajām pusēm. SIA "Ģertrūde 13" darbinieki apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un pakļauties konfidencialitates neizpaušanas līgumam (KNL).